วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง งานศิลปะที่ใช้เทคนิคจิตรกรรม
ภาพ การระบายสีแบบเปียกบนเปียก


ภาพ การระบายสีแบบเปียกบนแห้ง


ภาพ การระบายสีแบบแห้งบนเปียกภาพ การระบายสีแบบแห้งบนแห้ง


ภาพ การระบายสีแบบบนระนาบรองรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น