วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง งานศิลปะที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์

ภาพ พิมพ์แกะไม้


ภาพ พิมพ์แกะไม้


ภาพ พิมพ์โลหะกัดกรด

ภาพ พิมพ์โลหะกัดกรดภาพ พิมพ์ซิลสกรีน (การพิมพ์ผ้าไหม)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น